Norsk Musikkorps Forbund Stiftet 1918

Norsk Musikkorps Hederstegen Buskerud Krets av NMF Fortjenestemedalje Buskerud Krets av NMF Dirigentmedalje NMF`s Hederstegn Buskeruds Krets Fortjenestemedalje: Kjell M. Sveen Per Bryn Tore Erik Nilsen Kjell Pedersen Tore Waitz Bjørn Reiersen Sven Erik Larsen Kåre Fossum Sverre Sletten Frank Erik Nilsen Gustav Gulbrandsen Ellen Hennum Arild Mogen Berit Bastiansen Kåre Randen Oddvar Folmo Karl Arne Fossbom Svein Bøhlum ¨ Thorstein Hannevold NMF Dirigentmedalje: Kjell Pedersen